De laatste jaren is gebleken dat steeds meer leerlingen een ‘etiket’ krijgen. Ze zijn autistisch of dyslectisch, hebben ADHD of ADD en ga zo maar door. Ik zie deze leerlingen veel tijdens mijn begeleidingen. Opvallend is dat deze leerlingen eigenlijk allemaal hetzelfde van mij nodig hebben, namelijk: structuur, een andere uitleg van de stof, hulp bij hoe je iets moet leren en plannen enz. Belangrijke overeenkomst tussen deze leerlingen is dat ze beelddenkers zijn.

Denk aan het woord stoel. Wat zie je voor je? Zie je de letters S-T-O-E-L of zie je een plaatje van een stoel? En welke stoel zie je dan? Een autostoel, een kinderstoel, een luie stoel of een rechte eetkamerstoel?

Wanneer je plaatjes ziet en onthoudt, is het moeilijk om gesproken taal van bijvoorbeeld een docent of van ouders te onthouden, of grote stukken tekst te lezen en leren. Deze leerlingen hebben een bepaalde intelligentie, maar op school komt het er niet uit. Ze scoren niet zoals je zou mogen aannemen. Door aandacht te hebben voor de leerling die op deze manier lesstof tot zich neemt en aan te leren hoe hij/zij het best lesstof kan leren, zal dat het leren makkelijker gaan en tot betere prestaties leiden. Uit ervaring blijkt dat het ook veel doet voor het gedrag (in de klas) en het zelfvertrouwen.

Terug naar de stoel. Wanneer de docent in de toets vraagt wat een stoel is, zal de leerling die de linker stoel ziet melden dat het een ding op vier poten is met een open rugleuning waarop je kan zitten. De docent zal dit (gedeeltelijk) fout rekenen, omdat dit niet het volledige antwoord is. De leerling heeft niet het juiste beeld in het hoofd van wat een stoel is. Het aanbrengen van juiste beelden is noodzaak.

Voor docenten (middelbaar onderwijs)
Docenten in het middelbaar onderwijs kunnen met meer inzicht in het leren van de beelddenker, veel betekenen voor het leerproces van een kind en de rust en sfeer in de klas. Via een workshop/studiedag geef ik docenten de mogelijkheid meer te leren over beelddenken en hoe dit eenvoudig toepasbaar is binnen een klas.